אחראי/ת שט"י - מנהל/ת התחנה לטיפול משפחתי בהרצליה

14.5.2024
תיאור התפקיד:
•אחריות למתן שירות מקצועי לאוכלוסייה במצבי משברי חיים, מעברים או בעלת בעיות מורכבות בתחום חיי המשפחה והנישואין- שירות המחייב מקצועיות ספציפית בתחום ההכשרה כמטפל/ת משפחתי/ת
•שותפות בקביעת מדיניות האגף ואחריות לביצוע תכנית העבודה בתחנה לטיפול משפחתי
•אחריות על הקשר עם עובדי האגף לשירותים חברתיים לגבי קבלת הפניות והטיפול בלקוחות מהאגף, תוך קיום מעקב ודיווח על פי הצורך
•ניהול והדרכת צוות העובדים בתחנה
•ניהול והדרכת המתמחים העובדים בתחנה
•עוסק/ת בטפול ישיר בלקוחות התחנה
•עידוד התפתחות העובדים בתחנה, תכנון השתלמות והרחבת הידע של עובדי התחנה
•חבר/ה בצוות הנהלת המחלקה, השתתפות בישיבות הנהלת המחלקה
•ייזום וקידום פרויקטים ופיתוח מענים בהתאם למגמות ודרישות חברתיות בתחנה לטובת אוכלוסיית העיר
•אחריות לתכנון, ארגון, ניהול וביצוע הפעילות בתחנה
•מעקב ודיווח אחר פעילות התחנה
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
•תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה
להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור
בסעיף 28א לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור
או
תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה
סוציאלית מחוץ לישראל

•רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

•6 שנות ניסיון בעבודה טיפולית לאחר סיום הלימודים, מתוכן לפחות 3 שנות ניסיון בתחום
ההתמחות (טיפול משפחתי)

•בוגר/ת קורס מוכר ע"י המשרד בתחום התמחות השט"י (טיפול משפחתי) בהיקף של לפחות 300
שעות לימוד
•בוגר/ת קורס הדרכה ובעל/ת כושר הדרכת עובדים בתחום

כישורים ודרישות נוספות:
•תואר שני בעבודה סוציאלית – יתרון
•הסמכה מטעם האגודה לטיפול זוגי משפחתי להדרכת מדריכים- יתרון
•ניסיון בעבודה במסגרת מחלקה לשירותים חברתיים – יתרון
•יכולת מקצועית וניסיון בתחומי ידע נוספים (טראומה, שכול, טיפול קבוצתי, תיאום הורי/אחר)- יתרון
•יכולת למתן טיפול מעמיק
•כישורים בינאישיים לעבודה בצוות
•יכולת לעבודה בשיתוף עם גורמי טיפול נוספים
יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה,
אישורי העסקה¹ ומסמכים נוספים ככל ונדרש) למייל Anabel@herzliya.muni.il

על אישור העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקף משרה, פירוט תוכן התפקיד וניסיון ניהולי ככל שנדרש
-הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

-תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

-תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת.

-מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

-מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
-על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים
-בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
תפקידים עיקריים במשרה
הדרכה והנחיה
עבודה סוציאלית
סוג משרה
משרה חלקית
אזורי פעילות
אזור השרון והמשולש
אזור ת"א והמרכז
כתובת
הרצליה
מסננים נוספים
עדיפות להעסקת אנשים עם צרכים מיוחדים
שם איש קשר לפניות
אנאבל
הצג כתובת דוא"ל