לעיריית נשר דרוש/ה עו"ס עם אופק לעניין סידרי דין

8.4.2024לעיריית נשר דרוש/ה עו"ס עם אופק לעניין סידרי דין

תיאור התפקיד: עו"ס עם אופק לעניין סידרי דין במחלקה לשירותים חברתיים כפיפות ארגונית: מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
דירוג ודרגה : עו"ס מתח דרגות: עו"ס ללא ניהול היקף משרה: 50% משרה

תיאור התפקיד
• הבטחת שלומם וטובתם של ילדים שאין להם להוריהם היכולת לדאוג לצרכיהם ולזכויותיהם או כאשר קיים ניגוד אינטרסים ביניהם. סיוע בבנייה ושמירה על הקשר של הילד עם שני הוריו, סיוע להורים לבנות הורות משותפת תוך לקיחת אחריות משותפת על הילד.
• הסדרת קשר בין הורים לילדיהם על פי הסמכת הערכה השיפוטית בסעיפים 19 ו- 68 לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
• הגנה על זכויות חסויים ע"י מינוי אפוטרופוס או ע"י נקיטת צעדים אחרים.
• פקיד סעד יעשה כל שביכולתו להפנות לשירותי טיפול לזוג/ משפחה בכל מקרה בו, על סמך אבחון, נמצא סיכוי לקיים את שלמות המשפחה, ו / או לקיים התערבות למניעת קונפליקטים בין בני זוג ע"מ להבטיח וליצור סיכוי ליחסים תקינים בין הורים לבין ילדיהם גם לאחר פירוד ההורים.
• מניעת אלימות במשפחה- התערבות לצורך בדיקת רמת המסוכנות וצורך במתן הגנה, סיוע והפנייה לטיפול , הן לנפגעי אלימות במשפחה והן לפוגעים המתאימים לקבלת ייעוץ וטיפול.
• אמנת האג (החזרת ילדים חטופים)- המלצה על הסדרי ראיה בין הקטין להוריו והבטחת שלומו של הקטין בעת החזרתו להורה ולמדינה ממנה נחטף תוך שמירה על האינטרסים של הקטין.
• ייזום הליכים בבית משפט לענייני משפחה בהתאם לסעיף 3 (ד') לחוק בית המשפט לענייני משפחה , בכל עניין הקשור לקטין באישור או בהתייעצות היועץ המשפטי.
• יבצע תפקיד של עו"ס משפחה כוללני במידת הצורך לפי החלטת המנהל.
• ביצוע מטלות בהתאם לדרישות הממונים.

דרישות התפקיד:
• בעל תואר בעבודה סוציאלית
• רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
• מינוי תקף לעו"ס לעניין סדרי דין או חתימה על התחייבות לצאת להכשרה ייעודית בנושא עו"ס לסדרי דין בטווח המיידי.
• בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה סוציאלית תוך עדיפות לעבודה בתחום הייעוץ והטיפול המשפחתי.


 העדר הרשאה בעבירות מין בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א- 2001.
 יש לציין כי פניות שתגענה ללא תעודות המעידות על השכלה, ניסיון ניהולי, ניסיון מקצועי כאמור לעיל, לא תובאנה בחשבון היות ולא יוכלו להיבדק באופן הראוי.
 הערה: יובהר כי בשעת חירום מועמד שמתקבל לעבודה מתחייב להתייצב לעבודה ולבצע כל תפקיד שיוטל ע"י הרשות המקומית לפי חוק שעות עבודה בזמן חירום , התשכ"ז 1967הגשת מועמדות לתפקיד בצרוף קו"ח עד יום א' 14/04/2024 בשעה 12:00 באתר העירייה

תפקידים עיקריים במשרה
עבודה סוציאלית
סוג משרה
משרה חלקית
אזורי פעילות
אזור הצפון
אזור חיפה
שם איש קשר לפניות
אופיר אבוחצירה
טלפון לפניות
048299209
הצג כתובת דוא"ל