לעיריית נשר דרוש/ה עו"ס לטיפול בשורדי זנות

4.4.2024
משרה כ"א פנימי/חיצוני 2024א.17
לעיריית נשר דרוש/ה עו"ס לטיפול בשורדי זנות
תיאור התפקיד: עו"ס לטיפול בשורדי זנות כפיפות ארגונית: מנהל היחידה לשירותים חברתיים
דירוג ודרגה : עו"ס מתח דרגות: עו"ס ללא ניהול היקף משרה: 75% משרה

תיאור התפקיד:
• אחריות על איתור אוכלוסיות שורדות\י זנות באמצעות יצירת קשר עם גורמי טיפול שונים וארגונים ייעודיים הפועלים בנושא הזנות ובניית קשרי קהילה לצורך הסברה, ושיווק השירות.
• עבודת איתור ויישוג- לאחר האיתור הראשוני נדרש הליך של גיוס לטיפול ובניית קשר ראשוני.
• ביצוע אינטייק.
• אחריות לריכוז וועדת אבחון וביצוע אבחון פסיכוסוציאלי מקיף.
• בניית תכנית התערבות אישית\ במסגרת היחידה שתכלול קביעת יעדים ומדדים להתקדמות, הערכות ביניים להתאמת היעדים ומדידת הצלחה בסיום הקשר.
• אחריות לכל שלבי הטיפול והשיקום של א.נשים על רצף הזנות, טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, התערבות במשפחה לשם קידום ושיקום של המטופל\ת, שיקום ארוך טווח, ליווי ומעקב לשם שימור תוצאות הטיפול, ביצוע הכלה ומזעור נזקים במידת הצורך.
• ניהול רישום, תיעוד ומעקב אחר תכניות ההתערבות בתיק ידני או ממוחשב של מקבל\ת השירות ודווח לממונים בכתה ובע"פ על תכני ההתערבות הטיפולית אותה הוא מבצע.
• כתיבת דוחות סוציאליים בהתאם לצורכי המטופל\ת והטיפול.
• הפניה לטיפול פסיכיאטרי, גמילה פיזית או למסגרות חוץ ביתיות לטיפול בזנות, בהתאם לצורך.
• ניהול הטיפול גם כאשר המטופל\ת שוהה במסגרת חוץ ביתיות או בטיפול נוסף במקביל.
• מיצוי זכויות- באופן אקטיבי, תוך ליווי המטופל\ת לגורמי ממסד שונים.
• קיום קשר עם גורמים מפנים ועם שירותים נוספים בקהילה אשר נותנים שירות לאוכלוסייה זו.
• ביצוע הדרכות לצוות המדריכים ביחידה, למתנדבים סטודנטים.
• הנחיית קבוצות וסדנאות טיפוליות בהתאם לצורך.

תנאי סף- השכלה:
• בעל תואר B.A בעבודה סוציאלית
• רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
• עדיפות לבעלי תואר שני

תנאי סף – ניסיון מקצועי:
• ותק של לפחות שנתיים בטיפול ישיר בפרט או במשפחה, אוכלוסיות קצה ו/ או הנחיית קבוצות ממועד רישום בפנקס העו"ס


 העדר הרשאה בעבירות מין בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א- 2001.
 יש לציין כי פניות שתגענה ללא תעודות המעידות על השכלה, ניסיון ניהולי, ניסיון מקצועי כאמור לעיל, לא תובאנה בחשבון היות ולא יוכלו להיבדק באופן הראוי.
 הערה: יובהר כי בשעת חירום מועמד שמתקבל לעבודה מתחייב להתייצב לעבודה ולבצע כל תפקיד שיוטל ע"י הרשות המקומית לפי חוק שעות עבודה בזמן חירום , התשכ"ז 1967


הגשת מועמדות לתפקיד בצרוף קו"ח עד יום ג' 16/04/2024 בשעה 12:00 באתר העירייה


תפקידים עיקריים במשרה
עבודה סוציאלית
סוג משרה
משרה חלקית
אזורי פעילות
אזור הצפון
אזור חיפה
שם איש קשר לפניות
אופיר אבוחצירה
טלפון לפניות
048299121
הצג כתובת דוא"ל